Active filters

Pizza Spicy Bufallo
-10%
  • -10%

Pizza Spicy Bufallo

Regular price lei37.00 Price lei33.30
Availability: Out of stock

70% milk mozzarella & 30% mozzarella topping, tomato sauce, smoked pork neck, napoli salami, homemade sausage, smoked sausage, corn, jalapeno peppers

70% milk mozzarella & 30% mozzarella topping, tomato sauce, smoked pork neck, napoli salami, homemade sausage, smoked sausage, corn, jalapeno peppers

Pizza Texas
-10%
  • -10%

Pizza Texas

Regular price lei37.00 Price lei33.30
Availability: Out of stock

70% milk mozzarella & 30% mozzarella topping, tomato sauce, smoked pork neck, homemade sausages, beef pastrami, bacon, corn

70% milk mozzarella & 30% mozzarella topping, tomato sauce, smoked pork neck, homemade sausages, beef pastrami, bacon, corn

Pizza Navajo
-10%
  • -10%

Pizza Navajo

Regular price lei37.00 Price lei33.30
Availability: Out of stock

tomato sauce, 70% milk mozzarella & 30% mozzarella topping, smoked pork neck, homemade sausage, smoked ham, red onion, olives, cheddar

tomato sauce, 70% milk mozzarella & 30% mozzarella topping, smoked pork neck, homemade sausage, smoked ham, red onion, olives, cheddar

Pizza Cherokee
-10%
  • -10%

Pizza Cherokee

Regular price lei37.00 Price lei33.30
Availability: Out of stock

tomato sauce, 70% milk mozzarella & 30% mozzarella topping, smoked pork neck, champignon mushrooms, homemade sausages, chorizo ​​salami, beef pastrami, gorgonzola

tomato sauce, 70% milk mozzarella & 30% mozzarella topping, smoked pork neck, champignon mushrooms, homemade sausages, chorizo ​​salami, beef pastrami, gorgonzola

Pizza Zuni
-10%
  • -10%

Pizza Zuni

Regular price lei37.00 Price lei33.30
Availability: Out of stock

tomato sauce, 70% milk mozzarella & 30% mozzarella topping, smoked pork neck, champignon mushrooms, bell pepper, smoked cilantro, corn, homemade sausage

tomato sauce, 70% milk mozzarella & 30% mozzarella topping, smoked pork neck, champignon mushrooms, bell pepper, smoked cilantro, corn, homemade sausage

Pizza Afumata
-10%
  • -10%

Pizza Afumata

Regular price lei37.00 Price lei33.30
Availability: Out of stock

70% milk mozzarella & 30% mozzarella topping, smoked neck, smoked pork knuckle, bacon, smoked sausages, barbeque sauce

70% milk mozzarella & 30% mozzarella topping, smoked neck, smoked pork knuckle, bacon, smoked sausages, barbeque sauce